ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

null

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Η πρότασή μας στο χώρο των τιμητών της παραδοσιακής γεύσης του ώριμου εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.

Σε φιάλη του 0,50 και 0,05 λίτρου.