ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο είναι αυτό που παράγεται αποκλειστικά με μηχανικές μεθόδους εξαγωγής του ελαιολάδου από τον καρπό της ελιάς, δηλαδή με απλό σπάσιμο του καρπού, αναδευόμενο ζύμωμα και φυγοκέντρηση, επιτυγχάνοντας χαμηλές 0ξύτητες μέχρι 0,8%.
Σε αντίθεση, όλα τα σπορέλαια παράγονται με χημικές μεθόδους και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες καταστρέφοντας τα ωφέλιμα στοιχεία που περιέχουν.

Πέραν του ορίου οξύτητας 2% το ελαιόλαδο δεν θεωρείται βρώσιμο.
Για να συμβεί αυτό, πρέπει να υποστεί χημική επεξεργασία, ραφινάρισμα ή «εξευγενισμό», για να απομείνει μία λιπαρή ουσία ουδέτερη σε γεύση και οσμή έχοντας βέβαια
χάσει όλα τα χρήσιμα στοιχεία του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου όπως πολυφαινόλες και βιταμίνες.
Το ουδέτερο ραφιναρισμένο ελαιόλαδο για να θυμίζει στον καταναλωτή «ελαιόλαδο» το αναμιγνύουν με παρθένο ή (σπάνια) εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
Δηλαδή …πάρα πολύ μεγάλη απόσταση από το χυμό της ελιάς…

null

Το PREMIUM Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

μπορεί να θεωρηθεί σαν μία νέα υποκατηγορία του Εξαιρετικού παρθένου. «Υπερέχον Εξαιρετικό» θα το μεταφράζαμε ίσως, το οποίο παρουσιάζει οξύτητες μέχρι 0,3% και ιδιαίτερα έντονα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (άρωμα, πικρό, πικάντικο).

null

Παρθένο ελαιόλαδο

θεωρείται αυτό που παράγεται με τις ίδιες προδιαγραφές όπως το εξαιρετικό παρθένο, αλλά παρουσιάζει οξύτητα μεγαλύτερη του 0,8%, έως 2%.